Om Eivind Vågslid

Eivind Vågslid, 1897-1986

Eivind Vågslid (1897 – 1986) var fødd i Vågslid i Vinje i Telemark som den eldste av 11 sysken. Han studerte språkfag ved universitetet i Oslo, og hadde det meste av arbeidsdagen sin som lektor ved Eidsvoll Landsgymnas. Han skreiv ei lang rad bøker og artiklar om språklege emne, serleg stadnamn og personnamn.

Denne sida vil verta utvida etterkvart.

Attende